مهمترین اخبار:
  • اختتامیه اولین دوره مسابقات دانش آموزی پهپاد ایرانی
  • سخنرانی علمی «پروفسور گودرز احمدی» در پژوهشگاه هوافضا
  • بازدید دانش‌آموزان از پژوهشگاه هوافضا

اتوماسیون و سیستم های مانیتورینگ هوشمند

اتوماسیون و فناوری اطلاعات

خبرها و رویدادها

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱
پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در پروژه‌ای مرتبط با صنعت، موفق به طراحی روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دوردست و روستاهای دورافتاده ...
طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱
پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در پروژه‌ای مرتبط با صنعت، موفق به طراحی روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دوردست و روستاهای دورافتاده ...
طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱
پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در پروژه‌ای مرتبط با صنعت، موفق به طراحی روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دوردست و روستاهای دورافتاده ...
طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱
پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در پروژه‌ای مرتبط با صنعت، موفق به طراحی روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دوردست و روستاهای دورافتاده ...

اطلاعیه‌ها

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱
پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در پروژه‌ای مرتبط با صنعت، موفق به طراحی روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دوردست و روستاهای دورافتاده ...
طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱
پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در پروژه‌ای مرتبط با صنعت، موفق به طراحی روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دوردست و روستاهای دورافتاده ...
طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

طراحی یک روش نوین گازرسانی به مناطق دور دست و روستاهای دورافتاده

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱
پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در پروژه‌ای مرتبط با صنعت، موفق به طراحی روشی نوین جهت گازرسانی به مناطق دوردست و روستاهای دورافتاده ...